دکتر صمد باروج

دکتر صمد باروج

دکترای تخصصی مشاوره (Ph.D)

 

مشاور و مدرس رفتار شناسی مدل جهانی دیسک DISC

 

 مشاور و مدرس استعداد یابی نقاط قوت مدل جهانی کلیفتون

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید