تم‌های‌ مختلف در توانمندی یاب و استعداد یاب کلیفتون (بخش اول)

تم‌های‌ مختلف در توانمندی یاب و استعداد یاب کلیفتون (بخش اول)

16 تم از 34 تم‌ در تست توانمندی یاب واستعداد یاب کلیفتون (Clifton StrengthsFinder:CSF)

1. تم سازمان دهنده Arranger: تم سازمان دهنده در بعد اجرایی می‌باشد. این توانمندی او را قادر می‌سازد تا با هم‌سو کردن عوامل آن‌ها را با هم هماهنگ نماید و بهترین کارایی را بدست آورد. درمورد پذیرش موضوعات مختلف بسیار انعطاف‌پذیر است. همیشه می‌تواند ترکیب درستی از افراد و منابع مختلف را برای یک پروژه سازماندهی کند. در روبرو شدن با موارد غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره انعطاف زیادی دارد. 

2. تم معتقد Belief: ‌تم معتقد در بعد اجرایی قرار دارد. این توانمندی باعث می‌شود تا مسؤلیت پذیری در مقابل ارزش‌ها و اخلاقی بودن برای خود و دیگران برایش دارای ارزش باشد. این ارزش‌های اصیل و ریشه‌دار باعث جهت دادن رفتار و زندگی او می‌باشد. این توانمندی باعث می‌شود برای دیگران فردی قابل اعتماد باشد. موفقیت در صورتی برایش رضایت بخش است که از طریق اعتقادات و باورهایش ارزش‌های خود را تحقق ببخشد. 

3. تم فرمانده Command: تم فرمانده در بعد تاثیر گذاری  قرار دارد. این توانمندی او را به پذیرش مسئولیت‌های فرماندهی و رهبری می‌کشاند. از رویارویی با موقعیت‌ها و افراد نمی‌ترسند و از تحمیل عقاید و نظر خود به دیگران ناراحت نمی‌شوند . از روبرو شدن با ریسک نمی‌ترسند و دیگران را هم به ریسک کردن فرا می‌خوانند.  

4. تم ارتباطی Communication: تم ارتباطی در بعد تاثیر گذار قرار دارد. افراد دارای این توانمندی آنها را قادر می سازد رویدادها را مهیج و جذاب و پر انرژی بیان کنند به همین علت می توانند رویدادها را تبدیل به داستان نمایند و با استفاده از استعاره ها و مثالها  و تصاویر آنها را پویا جلوه دهند. برایشان بسیار مهم می‌باشد که موجب جلب توجه دیگران شوند. محیط و اطراف را به تسخیر عاطفی و کلامی  خود در بیاورند.

5. تم دست یابنده Achiever: درتست توانمندی یاب واستعداد یاب کلیفتون در بعد اجرایی می‌باشد و برای فردی که دارنده این استعداد می‌باشد دست یابی به موفقیت و داشتن انگیزه کار و تلاش بسیار مهم است. شعار آن‌ها این است؛ "هرچه را بخواهم بدست می آورم". هر روز را باید یک یا چند موفقیت هر کوچک سپری کنم. یک منبع آتشین در درونشان آن‌ها را برای بدست آوردن نتایج و دستآوردهای بیشتر، به حرکت و کار تشویق می‌کند. یک ندای درونی همراه با نارضایتی موجب تحریک او برای بدست آوردن موفقیت‌های بیشتر در سطح های بالاتر می‌باشد.  

6. تم عمل گرا Activator: ‌تم عمل گرا در بعد تاثیرگذار قرار دارد. انجام فعالیت و کار برایشان بسیار مهم است. فقط اجرای کار بعد از هرتصمیم باید هر چه سریعتر انجام شود. او فعالیت را خلاف تفکر نمی‌داند ولی در باور او فعالیت بهترین روش برای یادگیری می‌باشد. قضاوت در مورد این افراد با مقدار فعالیت و کاری که انجام می‌دهند صورت می‌گیرد و نه بر اساس گفته هایشان و این موضوع باعث رضایت آن‌ها می‌شود. 

7. سازگاری Adaptability: تم سازگار در بعد ارتباطی قرار دارد. این توانمندی او در انجام درخواست‌های فوری و پیش بینی نشده باعث ناراحتی او نمی شود. این افراد در زمان حال زندگی می‌کنند و بسیار منعطف و سازکار با شرایط هستند. او در انتظار پیشآمدهای زندگی هست. علیرغم انجام کارهایی که به ضرورت و بدون بر نامه از او می‌خواهند، بازده کاری او حفظ می‌شود .

8. تحلیل‌گر Analytical: تم تحلیل‌گر در بعد راهبردی قرار دارد. فرد تحلیل‌گر بر لزوم منطقی بودن نظرات دیگران اصرا دارد. او به داده‌ها علاقمند می‌باشد تا رابطه بین پدیده‌ها و الگوها را مود بررسی قرار دهد. تحلیل‌گر سعی دارد تا از معلول  و نشانه‌ها به علت و ریشه مسائل دست یابد. دیگران او را به عنوان فردی منطقی و دقیق می‌شناسند. او دیگران را به چالش می‌کشد و از دیگران می‌خواهد چیزی را که می‌گویند به او ثابت کنند.

9. رقابت جو Competition: تم رقابت جو در بعد  تاثیر گذاری قراردارد. فردی با این توانمندی غالباً عملکرد خود را در مقایسه با دیگران ارزیابی می کند. تلاش می کند در رقابت ها نفر اول شود. احساس بسیار خوبی از برنده شدن در رقابتها دارد.

10. یکپارچه نگر Connectedness: تم  یکپارچه نگر دربعد ایجاد روابط  قراردارد. این افراد اعتقاد دارند بین تمام پدیده های جهان ارتباط وجود دارد و برای هررویدادی علتی وجود دارد. همه انسانها باهم پیوند دارند اما ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﯾﻦ اﺣﺴﺎس  یکپارچگی درقبال دیگران  به او احساس مسئولیت می دهد که به دیگران آسیب نرساند.

11. قاعده‌مند Consistency: تم قاعده‌مند در بعد اجرایی قراردارد. این افراد با مردم همیشه یکسان و با ثبات رفتار می‌کنند. درزندگی بدون توجه به موقعیتی که دارند رویه پایداری دارند. از قوانین و روال مشخصی پیروی می‌کنند. برایشان مهم است که با عدالت وتعادل با دیگران رفتار کنند.

12. گذشته‌نگر Context: تم  گذشته‌نگر در بعد  تفکر راهبردی قراردارد. افرادی که گذشته‌نگر می‌باشند با نگاه به گذشته دنبال جواب برای سوالات در زمان حال می‌باشند. برای طرح‌ها و اهداف خود بر اساس گذشته برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنند. نیت‌ها و اهداف را از گذشته در می‌یابد.

13. سنجیده Deliberative: تم سنجیده در بعد اجرایی قراردارد. فردی با تم سنجیده فردی جدی می‌باشد. در انتخاب دوست و موقعیت‌ها با احتیاط کامل و سنجیده رفتار می‌کند. همه موارد را به دقت بررسی می‌کند و ریسک‌های آن را در نظر می‌گیرد. خیلی اهل تعریف و تمجید از دیگران نیست.

14. توسعه دهنده Developer: تم توسعه دهنده در بعد ایجاد ارتباط قراردارد. توسعه هنده می‌تواند توانمندی‌های بالقوه دیگران را ببیند. به دنبال نشانه‌های رشد و توسعه در دیگران می‌گردد و از این علائم به عنوان یک نیروی انگیزش برای توسعه دیگران استفاده می‌کند.

15. منضبط Discipline: تم منضبط در بعد اجرایی قراردارد. افراد منضبط با نظم و برنامه ریزی کار می‌کنند و غالبا دنبال یک ساختار برای انجام کار هستند. با برنامه و زمانبندی و ساختاربه یک حس کنترل می‌رسد و با این روش باعث پیشرفت و بهره وری می‌شود.

16. همدل Empathy: تم همدل دربعد ایجاد ارتباط قراردارد. افراد همدل به خوبی می‌توانند احساسات دیگران را درک کنند. علیرغم اینکه با نگرش و باورهای دیگران موافق نیست ولی این توانمندی را دارد که از منظر آن‌ها به موقعیت نگاه کند و آن‌ها را درک کند. این افراد برای بیان احساسات خود نیز مناسب‌ترین کلمات را انتخاب می‌کنند.

نویسنده : دکتر صمد باروج مشاور و مدرس توسعه فردی و نقاط قوت و رفتار شناسی DISC

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید